کد خبر: ۸۲۰
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۵
زنده می‌کرد مرا دم به دم امید وصال
ور نه دور از نظرت کشته هجران بودم....سعدی

مادر ۳۴ سال صبر کرد تا پسر بیاید.
فقط توانست چشمانش را باز و بسته کند و آرام شود و برود. همین!
نمی دانیم پشت پرده ها چه خبر است همین قدر میدانیم که غوغا است.
حسن جنگجو رزمنده نوجوان تبریزی که تصویر فوق العاده او در تمرین نظامی سالها زینت‌بخش محافل بود در سال ۶۲ و در عملیات خیبر به شهادت رسید. پدر بزرگوارش هم ۸ سال بعد از دنیا رفت. اعلی الله مقامهم.

بعدازظهر امروز در مراسم بزرگداشت شهدا ۱۷ شهریور سال ۵۷، در میدان شهدا (ژاله سابق) سخنرانی دارم.
محورهای سخنرانی‌ام را در کانال شخصی منتشر خواهم کرد.