کد خبر: ۸۳۲
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۰:۵۶
آقای کروبی در دوره ریاست مجلس ششم به نیروهای تندروی مشارکتی اعتماد نداشت.
از من خواسته بود تا مطالب مهم را مستقیما و یا از طریق حسین آقا به ایشان اطلاع دهم، نه دفتر ریاست !
به همین دلیل رابطه من با ایشان صمیمی و صریح است.