کد خبر: ۸۶۱
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۹


تسخیر لانه یک حرکت سمبولیک بود و قرار نبود ادامه یابد.
افکار عمومی و حمایت مردمی باعث تداوم این حرکت انقلابی شد.
امام هوشمندانه از این اقدام حمایت و پشتیبانی کرد.هرکدام از شما ظرفیت یک رسانه تاثیر گذار را دارید.
به شرطی که علم ، مهارت و زبان ارتباط با مخاطبان را داشته باشید.