کد خبر: ۸۶۹
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۴
وقتی زامبی‌های عصر ما با صورتک داعش از زیر خاک بیرون زدند و جنایت و کشتار را در پهنه‌ی زمین به اوج رساندند، کسی نمی‌دانست که پدیده‌ی مبارک دیگری در حال شکل‌گیری است که مانند رودی زلال و خروشان، زشتی و پلشتی آنان را با خود خواهد بود.
اربعین، آن ۲۰ میلیون عاشق سینه چاک حسین را می‌گویم. آنانی که هر احتمال تهدید جانی، شور و اشتیاقشان به حضور را فزونی می‌بخشد.
دنیا، انگشت به دهان و مات و مبهوت، این معجزه هزاره سوم را به نظاره نشسته و صدالبته از سکوت مرگبار و خفقان امپراطوری رسانه‌ای جهانی هم تعجبی نمی‌کند!
اربعین همچون عصای موسوی، ساخته‌ی دست ساحران را یکجا بلعید.
آن روز، ساحران به سجده افتادند و شهادت را به جان خریدند و امروز فطرت‌های پاک انسانی در سراسر جهان، به احترام حسین تمام قد ایستاده‌اند و بر زائرین اربعین‌اش غبطه می‌خورند.
داعش، در جبهه‌های نبرد، به دست فرزندان رشید و فداکار امت اسلامی و عاشقان اهل بیت(ع) و فاطمیون و حیدریون و زینبیون تار و مار شده و افکار پلید و شیطانی آنان نیز با معجزه‌ی اربعین از میان رفته است.
تا عشق حسین همچون عصای موسی در دستان ملت ایران است از مکر و حیله‌ی فرعونیان زمان هراسی نیست.
عکس‌ها را همکار خوبم آقای مهدی دهقان که توفیق حضور پیدا کرده برایم می‌فرستند.