کد خبر: ۱۰۸۰
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۳


 شعارشان «عقلانیت انقلابی» است. این ویژگی در تمام اظهارات آنان به خوبی منعکس بود.

 برخی نقاط مثبت و منفی کارنامه مدیریتی مرا با صراحت گفتند. از آنان ممنونم.
 معتقدند که بسیاری از اصولگرایان با بدنه‌ی جامعه بیگانه هستند و مردم را به درستی درک نمی‌کنند. با آنان موافقم.

 می‌گویند: «نقد حکومت آری، نفی حاکمیت هرگز»! هم جزء لاینفک مواضع آنهاست.
در تأیید آنان شعار معروف دوران انقلاب را یادآور می‌شوم.
وقتی می‌گفتیم: «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامان هرگز»!
«به سلطه جویان شرق و غرب، فروش خاک ایران هرگز»!
از اینکه هنوز این شعارها در خاطرم هست، خوشحالم!

 نسبت به رویکرد رفتاری و فکری من نظر مثبت دارند و آن را اقدام مهمی در ارتباط با بدنه جامعه می‌دانند.

 اجمالاً عنوان «مستقلین» برازنده آنها هست. تلاش می‌کنند تا از این ویژگی فاصله نگیرند.
می‌خواستیم اولین بازی «گل کوچک» را استارت بزنیم. وقت نشد!