کد خبر: ۱۰۹۶
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۰
در سفر به مشهد، این عکس را از داخل هواپیما گرفتم!
خیلی قشنگ و با ابهت است! اینطور نیست؟

 قدری فرصت طلبی لازم است تا یک تصویر زیبا و استثنایی را از محیط خود ثبت و ماندگار کنی.

 در هواپیما معمولا گوشی هوشمند خود را در وضعیت پرواز قرار می‌دهم و از سایر امکانات آن به ویژه آرشیو دسته بندی شده استفاده می کنم.پی نوشت:

  در بحث مدیریت راهبردی چهار عنصر قدرت ،ضعف ،فرصت و تهدید مورد بررسی قرار می گیرند.(SWOT)

 دو مورد اول مربوط به درون سازمان و دو مورد بعدی مربوط به محیط سازمان است. هر کدام از این ها اهمیت و جایگاه ویژه ای در تبیین راهبردهای سازمان و برنامه ریزی سازمانی دارند.

 امروزه فرصت (opportunity) بیشتر مورد توجه سیاستگذاران و مدیران قرار می گیرد.
 
 به این معنی که فرصت های استثنایی پیش آمده برای سازمان آنقدر اهمیت دارند که لازم است بقیه توانمندی‌ها و ظرایف سازمان در خدمت بهره‌برداری از فرصت ایجاد شده قرار گیرند.
این رویکرد یک نوع فرصت طلبی است!

 فرصت طلبی اگر در راستای اهداف سازمانی و منافع ملی باشد بسیار خوب است و اگر در جهت تخریب رقیب و تضعیف شخصیت اخلاقی و رفتاری دیگران باشد مذموم و ناپسند است.