کد خبر: ۱۸۲۱
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۷


نزار القطری در نوحه سرایی " انا مظلوم حسین " ، به زبان فارسی و عربی ، شخصیت والای حسین ابن علی (ع) از زبان خود آن بزرگوار معرفی می شود . اجرای پرشور ، با حرکات خاص و زیبای آقای نزار قطری ، توانست این مرثیه سرایی را به پدیده ی محرم آن سال تبدیل کند و همه ساله نیز جایگاه خود را در جذب و رضایت مخاطبان حفظ نماید.

پی نوشت:
آقای نزار قطری به من گفت : عزاداران داخل حسینیه خیلی کم بودند و چون دوربین روی خود من متمرکز شده بود ، به گونه ای رفتار می کردم که گوئی جمعیت کثیری آنجا هست ! تا شور و حال عزاداری بیشتر شود ، به اعتقاد من اخلاص و تطبیق محتوای این نوحه خوانی با کتب مقاتل رمز ماندگاری اش شده است .
آیت الله جوادی آملی ، به من فرمودند ، این نوحه خوانی عین مقتل خوانی است و من بهره ی فراوانی از آن می برم . (نقل به مضمون)