کد خبر: ۲۰۹۸
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۹
۸۴سال دارد و از سنین نوجوانی، جدی ترین بازیگری‌ها را در عرصه سیاست تجربه کرده است.

او دبیرکل جمعیت فداییان اسلام و قدیمی‌ترین زندانی سیاسی است که در قید حیات می باشد.

۱۲ سال از بهترین سالهای زندگی خود را در زندان‌های رژیم ستم‌شاهی گذرانده و سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی را تحمل کرده است.

حاج مهدی عبدخدایی یک آرشیو کامل متحرک است. بیان شیرین و جذابی دارد و حوادث تاریخی را با جزئیات آن می‌داند.

مدتها بود که علاقه‌مند بودم از زبان خودش روایت رویدادهای دهه ۳۰ و ۴۰ را بشنوم.

هر چند وجه مشخصه‌ی او عضویت در فدائیان اسلام و انجام مأموریت‌ نظامی و همکاری مستقیم با شهید نواب صفوی است ولی به دلیل کیاست و هوش بالا از قدرت تحلیل ارزشمندی در همه موضوعات سیاسی برخوردار است.

نقش آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام در ملی شدن صنعت نفت که معمولاً در محاق شخصیت  قرار می‌گیرد، از جمله موضوعات مهم تاریخ سیاسی ایران است که او با ذکر مستندات دقیق، حق آن را ادا می‌کند.

دکتر مصدقاو کارشناس درجه یک رفتار مجلس شورای ملی در عصرپهلوی اول و دوم است و به اعتقاد من شنیدن خاطرات او برای نمایندگان امروز مجلس شورای اسلامی مفید و بلکه ضروری است.

امثال حاج مهدی عبدخدایی صاحب تجربه‌های بی‌بدیلی هستند که باید در زمان حیاتشان از آنان بهره برد. گذشته چراغ راه آینده است.