کد خبر: ۲۲۵۶
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۴
شهید مطهری می گوید: دلیل اصلی شکست "ایران" از سپاه اسلام،وجود جامعه طبقاتی در ایران(طبقات مقفل) بود و آنان هیچ برتری نظامی نسبت به ایرانیان نداشتند. افزایش "ضریب جینی" و شکل گیری "طبقات جدید" و قفل شدن آن به روی مردم را خطرناک می دانم باید زیر این میز زد! گفت و گو با مهدی نصیری