کد خبر: ۲۳۶۶
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۷
۱.راه حل اساسی مسئله تحریم، بی اثرکردن و خنثی سازی آثار آن است .دور زدن تحریم و تلاش برای برداشتن آن، راه حل پایدار و مطمئن نیست. هرچند که باید با قوت ادامه یابد.

۲.شرط موفقیت در مذاکرات، ایجاد ارزش افزوده برای آن است. توانمند سازی نظامی و اقتصادی، دو عامل موثر و پر قدرت برای نتیجه بخش بودن مذاکرات است.

۳.انتخاب سفرا باید بر اساس شایستگی آنان در حوزه های اقتصادی و به ویژه مزیت های نسبی کشور هدف باشد و بر این اساس هم، کارنامه‌ی آنان ارزیابی شود .

۴.متاسفانه رویکرد سفارتخانه ها تشریفات محور است. آنقدری که سفرا به دنبال پروتکل های میهمانان و مقامات و احیانا خانواده‌ های آنها هستند، به مسولیت های اصلی شان نمیرسند .

۵ .رویه های غلط عامل مهمی در ناکامی طرح ها و برنامه های کشور است .ما در اصول مشکل نداریم. در رویه ها و روش ها مشکل داریم.

۶.فساد تبدیل به موجود زنده و پر قدرتی شده که توان زایش و ترمیم دارد. اژدهای هفت سری که رهبری نسبت به آن هشدار میدهند ؛همان تقاطع اصحاب قدرت و ثروت است .

۷.زمان رفرم و اصلاحات محافظه کارانه گذشته است .زیر میز زدن یک راهبرد عملی برای مبارزه با فساد و رویه های نادرست و فاسدی است که مثل بختک روی ملت افتاده است .

۸.رییس جمهور و مدیران او نباید دچار تعارض منافع باشند .شجاعت مدیران در اقدامات اساسی و موثر، عدم وابستگی آنان و نزدیکان شان به منافعی است که حفظ وضع موجود را برای انان مطلوب میکند .

۹.طبقه متوسط فقیر شده اند. ذکات ده ها، ذکات گیر شده اند.نابودی طبقه متوسط یعنی نابودی کل نظام اقتصادی کشور .طرح های ویژه ای برای تقویت نطام تولید و کار افرینی اماده کرده ام.

۱۰. حدود دو سال است که ۱۰ تیم اقتصادی بر روی طرح های اصلاح وضعیت اقتصادی کشور به ویژه بهبود اوضاع معیشتی مردم برای من کار میکنند . به تدریج نتیجه این مطالعات را منتشر میکنم .

۱۱.محور برنامه های من در حوزه سلامت، توزیع عادلانه امکانات و ظرفیت های پزشکی و بهداشت و درمان کشور است .

۱۲.با همین امکانات فعلی میتوانیم ظرفیت جذب دانشجوی پزشکی را سه برابر کنیم .اشکال نظام کنکور در این است که فقط با یک پاسخ نادرست به صدها تست کنکور ،شایسته ترین جوانان ما از ادامه تحصیلات عالی در رشته های مهم باز میمانند.

۱۳.باید مشوق های ویژه ،مربوط به پزشکان ،پرستاران و کادرهای فنی باشد که در نقاط دور دست و به ویژه روستاها مشغول انجام وظیفه میشوند .


۱۴.برخی قوانین ما در کشور، ضد زن و ظلم به آنهاست .زنان خانه دار ،کمک شایانی به شبکه مدیریت کشور میکنند ،امروز بخش زیادی از ماموریت های اموزش و پرورش بر عهده مادران است.

۱۵.به دلیل نقش زنان خانه دار در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی باید مشوق های مناسبی برای آنان در نظر گرفته شود. کارشناسان و مشاوران من مشغول بررسی پیشنهادات و طرح های مرتبط با این موضوع هستند.

۱۶.همکاران من برای اداره کشور، سرشناس نیستند، کارشناس هستند! بزودی از جوانان شایسته و توانمند برای اداره کشور رونمایی میکنم .