کد خبر: ۲۳۶۹
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۲۷
وقتی در تهران، خرما می‌خرید، فقط به فروشنده می گویید، خرما می‌خواهید، ولی در برازجان باید بگویید چه خرمایی می‌خواهید و درجه چند؟! شاید تا ۲۰ مدل امکان انتخاب دارید.
نخلستان های بزرگ با بیش از یک میلیون نخل، آن هم با کیفیت برتر، منطقه دشتستان را از دیگر مناطق، ممتاز کرده است. تجارت جهاني خرما معادل ۱.۴ ميليون تن است که در دولت آینده سهم ایران باید افزایش یابد.
سوغات من از بوشهر برداشت جدیدی بود که از مردم به ویژه جوانان اش پیدا کردم.
آنان در عین صراحت ، شجاعت ، صمیمیت و صداقت بسیار اخلاق‌مدار و با ادب هستند.
کاملاً بین حرف های جدی و مطایبات شیرین تمایز قائل اند و با شما همراهی و مفاهمه می‌کنند. انتقادات و ارزیابی خود را مستقل از بزرگترها و شفاف و بی پرده روی میز ریختند!