کد خبر: ۲۴۸۰
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۲۵
داستان مرغابی و لاک پشت را برای نوه هایم تعریف کردم و پرسیدم چه نتیجه ای می گیریم ؟

گفتند : این که حرف نزنیم تا از بالا پرت نشویم !

گفتم : درسته ! لاک پشت باید در مقابل تمسخر بچه ها سکوت می کرد تا نمیرد .

ولی آدم های خوب باید حرف بزنند تا جامعه نمیرد ! حتی اگر خودشان بمیرند !

آقا ابوالفضل(نوه کوچیکه) که از بحث ها چیز زیادی نفهمیده بود مثل لات ها ، دست ها را به عقب برد و سینه را جلو انداخت و تند تند راه رفت و گفت لاک پشت ها اینجوری اند !

هرچه گفتیم بابا ! لاک پشت اینجوری راه نمیره ، قبول نمیکرد .

بعدا معلوم شد تصور او لاک پشت های نینجا است !

وقتی دنیای گیرنده با فرستنده متفاوت شد ، هیچ پیامی از سوی فرستنده ادراک نمی شود .

در علم ارتباطات ، مانع ادراکی جزو موانع ۸ گانه ارتباطی است .