کد خبر: ۲۵۵۵
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۶

در بازدید از کاخ موزه نیاوران با مردم صحبت کردم .
پیشنهادات و انتقادات خودشان را صریح و دلسوزانه مطرح می کردند. خیلی خوب بود .
گردشگری "خانواده محور " اولویت برنامه های من است .
هر جا خانواده هست ، همه ی خوبی ها جمع است .
تو همین ویدئو هم معلومه .