کد خبر: ۲۵۶۳
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۰۷
مدیر کل ثبت و حرائم میراث، مدیر کل بازرسی وزارتخانه و مدیر کل میراث استان فارس برای بررسی و حل مشکلات مردم پاسارگاد عازم خواهند شد. دستور کار آنان رعایت دقیق قوانین حریم میراث فرهنگی و جلوگیری از رفتارهای فراقانونی در جهت ناراضی‌سازی مردم است.