کد خبر: ۲۵۶۶
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۹
فعالان سه حوزه وزارتخانه جزو روشنفکران روشنفکران جامعه هستند و باید با همکاری و درک متقابل زمینه رشد و پیشرفت هر سه بخش را فراهم کنیم.

همه ما خواهان حفظ میراث فرهنگی هستیم و با تمام وجود می خواهیم میراث فرهنگی را حفظ کنیم.
حفظ میراث فرهنگی با حل مشکلات مردم منافاتی ندارد.


در حوزه صنایع دستی مشکل عرضه وجود دارد.
سیاست ما در این حوزه تسهیل در عرضه و تحریک تقاضا است.
در سفرهای استانی شاهد تولید گسترده صنایع دستی بودم ، اما جایی برای عرضه وجود ندارد و طرح و برنامه جدی برای رونق بازار صنایع دستی دارم.


در سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری گفتم:
حال گردشگری خوب نیست و کرونا هم مزید بر علت شده است.
به هیچ وجه وضع موجود در شأن وضعیت گردشگری کشور نیست.
باید علل عقب ماندگی مان را روشن و موانع را رفع کنیم.
باید این بیمار را امروز احیا کنیم و به حاشیه نرویم.


به فعالین گردشگری گفتم :
ما باید به هم فرصت بحث کارشناسی دهیم ، استبداد در کلام و رفتار دیکتاتوری را کنار بگذاریم تا فضای خدمت باز شود.
با همفکری و همیاری مشکلات حل می‌شود نه با تحریف ، دو قطبی سازی که بلای جان گردشگری است.
ما نوکر استدلال و عبد و عبید حرف حسابیم.
باید آزاد اندیشی در حوزه گردشگری حاکم شود.