کد خبر: ۲۵۷۸
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۴
یک استکان چای با حسین دهقان بعد از انتخابات، همدیگر را ندیده بودیم. نتیجه‌ی برخی مطالعات آن مقطع خودش را که متناسب با مسئولیت‌ام است، به من منتقل کرد. او به نفع آقای رئیسی انصراف داد.