کد خبر: ۲۵۸۳
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۴۰
فحش نامه‌ای از یک استاد رشته باستان شناسی که بر اساس توهماتی از نظریات و اقدامات‌ام منتشر شده است را خواندم. میراث فرهنگی ناملموس ما ایرانیان از دیرباز مشحون از گفتار و پندار و کردار نیک است. روح باستان شناسی مهم است نه صرفاً چند جلد محفوظات!