کد خبر: ۲۶۵۲
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۰
دیشب در مراسم مرحوم پرورش در اصفهان گفتم، ایرانیان در همه جای دنیا یک خانواده بزرگ هستند. هرگونه مرزبندی میان آنان، فتنه جدید محسوب می‌شود. نگاه ایدئولوژیک به مسائل اجتماعی و رفتاری خطای راهبردی است.