کد خبر: ۲۶۶۷
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۲
همایش سراسری مدیران استانی-24 بهمن 1400
امروز در همایش تفویض اختیار به مدیران استانی گفتم:
پاشنه‌ی آشیل دولت‌ها ، سیستم ناکارآمد و بازدارنده‌ی اداری است که مثل اختاپوس روی کشور افتاده است.
ضرورت برخی مجوزها را لغو و بخش مهم دیگری را به مدیران استانی تفویض کردیم.
باید زیر میز زد.