کد خبر: ۲۶۷۱
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۳:۳۲
2 اسفند 1400

جامعه هتل داران کشور و سایر همکاران ما در مدیریت مرکز اقامتی ، نقش برجسته ای در حوزه گردشگری کشور دارند.

بخش عمده ای از رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی و اشتیاق و افزایش انگیزه ی آنان به "سفر "، به این حوزه بر میگردد.

"بوم گردی " و مدیریت صحیح امکانات مردمی در خارج شهرها و حمایت ، هدایت و نظارت آنها نیز به نوبه خود از موضوعات مهم گردشگری است.

به آنان گفتم ، شما ستون خیمه ی گردشگری هستید ، به کمک هم رویه های غلط و ناکارآمد را کنار خواهیم زد و اقدامات سازنده ای جهت گردش صحیح و بدون مزاحمت امور انجام خواهیم داد.
پای دردِ دل و شنیدن مشکلاتشان نشستیم.

مالیات ، قیمت حامل های انرژی ، تسهیل مجوزها ، تفویض برخی اختیارات ، برخورد وزارتخانه با مراکز اقامتی غیرمجاز ، امهال جریمه های بیمه ای ، تسهیلات برای بازسازی و نوسازی ، تعیین تکلیف هتل های نیمه ساخته و تشکیل صندوق توسعه گردشگری از جمله موضوعات مورد بحث آنان بود.