کد خبر: ۲۶۷۲
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۰:۰۰
همایش به استقبال نوروز - 3 اسفند 1400

با شرف المکان بالمکین آشنا هستید.

اما «شرف المکین بالمکان» برای شما نا آشناست ولی هست!

اماکن تاریخی که نشان از تمدن و هویت ما هستند ، فرصت مناسبی برای برخی حقایق و دانستنی هاست.

مردم آماده اند که در مورد آن موقعیت تاریخی ، سخن کارشناسان مورد اعتماد را بشنوند.

میراث فرهنگی ناملموس به نظر من مهمتر از نوع «ملموس» آن است!

لذا بهترین فرصت برای راهنمایان میراث فرهنگی است تا با استفاده از این موقعیت مناسب ، پیام های فرهنگی و اصیل مورد نیاز جامعه را به مردم منتقل کنند.

در همایش یک روزه مدیران پایگاه های میراث فرهنگی و موزه های سراسر کشور که حضوری و برخط تشکیل شد ، وظایف همکاران را بر اساس سیاست های جدیدحول رضایتمندی مردم در بعد محتوی و خدمات و سرویس های لازم تشریح کردیم.