کد خبر: ۲۶۷۷
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۳:۲۵
7 اسفند 1400

خانه ی قوام السلطنه در خیابان سی تیر محل موزه ی آبگینه (شیشه و سفال) است . بخشی از این مجموعه هم در اختیار بنیاد سینمایی فارابی است.

اخیرا بازسازی خوبی شده است. دوران کرونا هم فرصت خوبی برای مرمت اساسی تعدادی از ارزشمندترین آثار آن بوده است.

ایرانیان در حوزه شیشه و سفال پیشگام و پرچمدار تمدن بشری بوده اند.

از آثار چندهزارساله تا دوران درخشان پس از اسلام ، همگی نشان از مهارت و هنرهای بدیع و بی بدیل ایرانیان دارد که عمده ی آنها هم در دوران خود جنبه ی کاربردی داشته است.

یک کارشناس اتریشی به نام هانس هولاین در سال ۵۶ طراحی و ساخت ویترین های متنوع و زیبای آن را انجام داده است. هرچند افتتاح این موزه مربوط به پس از انقلاب است.

در کنار تهاجم فرهنگی - که مسئله مهم و قابل توجهی است - مسئله تعامل و تبادل مثبت فرهنگی و علمی هم به نوبه خود ارزشمند و ضروری است.

آقای وکیل باشی مدیر و راهنمای آن روایت های دقیق و شنیدنی از آثار این موزه دارد.

آنچه که مهم است ، پشتوانه ارزشمند اعتقادی و مجموعه باورها و آئین های اصیل فرهنگ ناملموس ما در خلق این آثار است که هر کدام به نوعی قابل مشاهده است.