کد خبر: ۲۶۸۴
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۰
همایش به استقبال نوروز - 3 اسفند 1400

در همایش ستاد نوروزی پایگاه های میراث فرهنگی ، توصیه های متعددی درمورد احترام به مردم و تسهیلات لازم برای آنان مطرح کردم.
در انتهای صحبت ، راجع به حسن خلق بلیط فروش به عنوان اولین کسی که با مردم روبرو می شود تذکر دادم.
سخت گیری در ورود مردم به موزه ها و پایگاه های میراث فرهنگی را اکیدا ممنوع کردم.