کد خبر: ۴۲
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۲
1 جامعیت در حوزه‌های متنوع علمی 2 جوانمردی در طرح صادقانه و جامع نظرات مخالفین 3 شجاعت پذیرش کلام حق 4 ارائه‌ی پاسخ جامع، عمیق و قانع‌ کننده به شبهه‌ ها 5 قدرت مسأله‌ یابی و شجاعت ورود به آن 6 ریشه‌ یابی انحرافات و برخورد حکیمانه برای حل آن 7 مدل‌ سازی و نوآوری در ارائه‌ی چارچوب‌ های فکری ...
 جمع بندی من از شخصیت استثنایی آن عزیز سفر کرده 10 مورد زیر است:
1 جامعیت در حوزه‌های متنوع علمی
2 جوانمردی در طرح صادقانه و جامع نظرات مخالفین
3 شجاعت پذیرش کلام حق
4 ارائه‌ی پاسخ جامع، عمیق و قانع‌ کننده به شبهه‌ ها
5 قدرت مسأله‌ یابی و شجاعت ورود به آن
6 ریشه‌ یابی انحرافات و برخورد حکیمانه برای حل آن
7 مدل‌ سازی و نوآوری در ارائه‌ی چارچوب‌ های فکری
8 کارآمدی و اثربخشی در تمام آثار
9 استفاده از همه ى تریبون‌ ها
10 نگاه دلسوزانه و اخلاص در برخوردهای هدایتی و روشنگرانه
هر کدام از این محورها، موضوع یک سخنرانی است