کد خبر: ۵۳۹
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۴
میزان" یعنی حَسنه

- در این تابلو ،عشق را وزن می کنند !
کالسکه کودک و ویلچر جانباز قابل توزین نیست !
معصومیت و نگاه پر معرفت کودک ، از هر فریادی رساتر و از هر تابلوئی زیباتر است !

- این عکس را ،آقای مهدی دهقان ، دوست و همکار خوبم از مسیر کاروان عشق ارسال کرده است .
مجموعه زیبائی از عکس های دیگر ایشان را در کانال تلگرامی ام منتشر کرده و می کنم.


پی نوشت:

- از زمانی که پیام رسان کربلا گفت: "ما رایت الاجمیلا" ، هیچکس نمی توانست حتی در رویاهای خود ، صحنه های زیبای این روز های اربعین را تصور کند .

- زمانی که وارد قبرمان می کنند (به سلامتی و مبارکی) ! و برایمان تلقین می خوانند ، در حالی که ما را تکان می دهند ، می گویند ، "والمیزان حق" !
"
میزان" یعنی حَسنه و حَسن یعنی زیبائی!
پس میزان "زیبائی" است ! آن هم با زبانی که اهل عالم ، همه بفهمند !

- این روزها ، به درستی ،همه از رکورد جهانی جمعیت اربعین می گویند .
ولی آنچه که تابلو استثنائی اربعین را از دسترس رکورد ها خارج کرده ، زیبائی و جمال تک تک عناصر آن است ، هرکدام با دنیائی برابری می کند !
اگر در دل تان کوچکترین حال غبطه و افسوس "جاماندگی" پیدا شد ،خوشحال باشید ! خیلی قیمتی است ! کار تلقین خوان را راحت کرده اید !

- میزان ،یعنی نسبتی که شما با حسین و کربلا و طفل شش ماهه و اسیری اهل بیت خاندان رسالت برقرار کرده اید .
راستی وقتی زائر شما ، تماس می گیرد و می گوید به عمود شماره فلان رسیده ، یاد عمود آهن و ماه بنی هاشم با شما چه می کند ؟
به آن هایی هم که پشت مرز مهران ماندند و حماسه آفریدند و برگشتند ، می گویم ،
قدر قلب شکسته را پهلو شکسته می داند ! خوش به سعادتتان ! التماس دعا