کد خبر: ۵۴۴
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۵
دانشجویان از دعواهای سیاسی جاری خسته‌اند

- امروز در مراسم 16 آذر؛ در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی داشتم.

- از رویه‌های جاری سخنرانی‌های سیاسی این روزها فاصله گرفتم و موضوع پذیرش از دانشگاههای خارجی توسط دانشجویان نخبه در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را مطرح کردم.

- خوشبختانه استقبال خوبی شد و بعد از اتمام سخنرانی حدود یک ساعت، دانشجویان این دانشگاه با من صحبت و درد دل کردند.
دریافتم که موضوع پُست قبلی من کاملاً درست و در جهت مسائل جدی زندگی علمی و شخصی برجسته‌ترین و نخبه‌ترین دانشجویان کشور است.

- آنان از دعواهای سیاسی جاری خسته‌اند و احساس می‌کنند مهمترین نیازهای آنان در مسلخ این منازعات ذبح می‌شود.
با آنان برای جلسه‌ی دیگری برای بررسی دقیق‌‌تر علل این پدیده و راه‌حل‌های قابل اجرا در شرایط فعلی هماهنگ کردم.

- یکی از آنان که از نخبگان دانشگاه شریف بود می‌گفت چند ماه است که برای ازدواج با دختری که او را دوست دارد منتظر پاسخ خانواده اوست و آنان می‌گویند تا در جایی مشغول به کار نشوی جواب مثبت نمی‌دهیم! می‌گفت، آنان فکر نمی‌کردند فارغ التحصیل نخبه شریف بیکار بماند.

- سخنرانی‌های دیروز من در دانشگاه های اصفهان به ویژه در دانشگاه فرهنگیان اصفهان و شنیدن دغدغه‌های دانشجویان تأیید اهمیت همین نیازها بود.
برخی در سخنرانی‌های این روزها؛ به جای پرداخت به اصل نیازهای دانشجویان؛ به دنبال آدرس‌های عوضی و پرداختن به حاشیه ها به جای متن هستند.