کد خبر: ۵۴۹
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۲
معمای شاه،شهرزاد قصه گوی این شب های تلویزیون است.
معمای شاه،شهرزاد قصه گوی این شب های تلویزیون است.
ورزی،جوان است و سرمایه ملی است.
هوا سرد بود ولی با حلیم و چای داغ هماهنگی داشت!/ضرغامی