کد خبر: ۵۵۷
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۹
عادل در نوع خود منحصر به فرد است . عاشق کارش است و کلاس خود را حفظ می کند.
مبالغ کلانی که برای اجرای همایش ها و اقداماتی از این دست به او پیشنهاد می شود را رد می کند .
ترجمه جدیدش را به من هدیه کرد. /ضرغامی