کد خبر: ۵۵۸
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۰
یک روز فرح گفت،ما از روشنفکران حمایت می کنیم .
فورا مصاحبه کردم و گفتم تیتر بزنند ، من روشنفکر نیستم! /ضرغامی