کد خبر: ۵۵۹
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۹
دوربین من 9 / خیابان کارگر (95/8/20)
جاتون خالی چسبید!
فروشنده، آقاشهاب، لیسانس حسابداری، خدمت رفته و بسیار با ادب !
لبو باید بی ریشه و شیرین باشه! /ضرغامی