کد خبر: ۵۶۲
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱
دوربین من / پنجشنبه 15 مهر وقت نماز ظهر
دستفروش جوان راس اذان مشغول نماز شده بود.
برای انتشار عکس از او اجازه گرفتم،خیلی کم آوردم!

معنای چیده شدن از آخر مجلس را بهتر فهمیدم!/ضرغامی