کد خبر: ۵۷۹
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۸
 شهید مطهری در یادداشت‌های خود می‌گوید «بلوغ اجتماعی یک ملت، آن است که افراد آن ملت حالات روحی یکدیگر را بخوانند و درک کنند و بشناسند و بفهمند که دیگری که فلان حرکت را کرد، در چه حالی و در چه وضعی قرار گرفته و خودش را به جای او بگذارد.»

این نگاه شهید مطهری گمشده‌ی امروز جامعه ماست. بسیاری از تریبون‌های بی‌مسئولیت در کمین هستند تا بدون توجه به بستر و جایگاه و مخاطب خاص یک اظهار نظر یا سخنرانی صرفا با تمسک به یک جمله خاص و یا تحریف آن؛ باب گفت‌وگو و آزاد اندیشی را ببندند.
بینش شهید مطهری گمشده‌ی امروز جامعه ماستبینش شهید مطهری گمشده‌ی امروز جامعه ماستبینش شهید مطهری گمشده‌ی امروز جامعه ماستبینش شهید مطهری گمشده‌ی امروز جامعه ماستبینش شهید مطهری گمشده‌ی امروز جامعه ماست