کد خبر: ۶۲۰
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۷
مطهری شناسی ١
مطهری می‌گوید: «مغز انسان و قوه خیال انسان سرگرمی می‌خواهد. تا وقتی که آدمی به کاری سرگرم است نیروی مغز و قوه‌ی خیال متوجه اوست، و اگر این سرگرمی از بین رفت خیالات شیطانی و وسوسه‌ها و هوا و هوس‌ها جای آن را پر خواهد کرد. علی علیه السلام فرمود: «نفس را اگر مشغول نداری و سرگرم نکنی، او تو را به خود مشغول خواهد کرد.» پس کار است که سرگرمی صحیح می‌آورد و روح و فکر را از هرزگی بازمی‌دارد. به عبارت دیگر نوعی خلأ جسمی و نوعی خلأ  روحی در آدمی هست که فقط کار آن را پر می‌کند.»