کد خبر: ۷۹۹
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۸
ویژگی‌های مخاطبان فضای مجازی، همان «لسان قوم» است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.
باید این زبان را کشف کرد و با آن سخن گفت.اختصار، بسته بندی، کلیدواژه‌های پرنفوذ و شروع حساب شده متن، از ویژگی‌های تولید در فضای مجازی است. این ویژگی‌ها نیاز به تمرین و کسب مهارت دارد.
روحانیون محترم باید به این توانمندی‌های نوظهور مسلح شوند.