کد خبر: ۸۸
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۷
روحانی ، ارتشی ، زن و مرد ، کوچک و بزرگ دست در دست هم شهر را پاکسازی می کنند . دیوار ها را می شویند و زباله ها را جمع آوری می کنند . آن وحدت بی نظیر بود .