کد خبر: ۸۸۷
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۰
هیچکس در کشور مخالف فضای مجازی نیست. دیوارکشی در این فضا معنا ندارد.

 آیه ۲۸۶ سوره بقره صریحا می گوید که پیامبر و مومنان به آنچه از سوی خداوند نازل شده ایمان دارند.
 یعنی تا ایمان و باور قطعی وجود نداشته باشد ابلاغ پیام و تأثیرگذاری آن ممکن نیست.

 فعالان رسانه‌ای باید به آن چه که تولید و منتشر می کنند ایمان و باور شخصی داشته باشند.
 تولیدات رسانه‌ای سفارشی و بی هویت،شان رسانه ها را زیر سوال می برد.

 انگیزه اصلی فعال رسانه ، عشق و علاقه است.
در این فرآیند، خستگی و ناامیدی معنا ندارد.

 اخلاص و صداقت شرط اصلی ماندگاری پیام است.
سردار سلیمانی قهرمان جهانی مبارزه با تروریسم با همین ویژگی، افکار عمومی را در اختیار گرفته است.