کد خبر: ۱۰۴۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۰


وظیفه نظارتی خبرنگاران و اصحاب رسانه ، از برجستگی و اهمیت بالایی برخوردار است.
نظارت عمومی آحاد مردم از طریق خبرنگاران و ابزار فضای مجازی وارد عرصه جدیدی شده است.توانمندی کارشناسی ، جامعیت اخلاقی و برخورداری از صلاحیت های عمومی از ویژگی های ضروری کارگزاران دستگاه های نظارتی است.
متأسفانه خلا و فقدان این دو ویژگی در برخی بررسی ها منشاء قضاوت‌های نادرست و گزارش های خلاف واقع می شود.خبرنگاری که شجاعت برخورد مستقل و سازنده با آسیب های جامعه را ندارد و از عشق و علاقه لازم برای انجام رسالت خود برخوردار نیست، باید با این حرفه خداحافظی کند.