کد خبر: ۲۵۸۸
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۱
سفر به سمنان - آبان 1400


از کارهای خوب در گردشگری ، توسعه و تقویت بوم گردی است.
به مردم اجازه می دهیم ، در مناطق دیدنی و خاص گردشگری و تحت نظارت ما ، خانه های خود را در اختیار گردشگران قرار دهند.
در مسیر شهمیرزاد (سمنان) به چاشم ( مازندران) از یکی از واحد های بوم گردی بازدید کردیم و ناهار را میمهمان آنان بودیم . هوا فوق العاده خوب بود.
برای معرفی واحد های خودشان از اینترنت 3G خوب استفاده می کنند!
برخی اماکن تاریخی را ، تحت ضوابطی به مردم واگذار می کنیم تا ضمن مرمت و مدیریت آن ، خدمات متنوعی را متناسب با آن مکان در اختیار مردم قرار دهند.
در سمنان از یکی از این پروژه ها بازدید کرده و برای حل برخی مشکلات طرف قرارداد تصمیماتی گرفتیم.