کد خبر: ۲۵۸۹
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰
سفربه سمنان - مهدی شهر - 13 آبان 1400


گپ و گفت صمیمانه و بی واسطه با مردم کوچه و بازار بهترین راهنمای میراث فرهنگی ناملموس برای من است.
ایشان در سفر من به مهدیشهر سمنان و در هنگام بازدید از نمایشگاه صنایع دستی با برخی عزیزان دیگر همراه شد.
هنگام خداحافظی دست خطی را به عنوان یادگاری به من داد ، وقتی بازکردم دیدم اشعاری از شاهنامه فردوسی است.
از او خواستم چند بیت را همانجا برایم بخواند ، به اشعاری که نوشته بود کاملا مسلط بود.
با همان روحیه شوخ طبعی که داشت چند بیتی خواند.
بدرقه گرم آنان را فراموش نمی کنم.
جالب این است که علیرغم تمام توصیه ها و پروتکل های بهداشتی هیچکدامشان ماسک نزدند.