کد خبر: ۲۶۲۶
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۰


ارتباط مستقیم با گردشگران در محیط گردشگری بهترین روش آشنایی با مسائل آنهاست.
در اصفهان با گردشگران اسپانیایی و در یزد با گردشگران گیلانی ، قزوینی ، تهرانی و خوزستانی گفتگو کردم.
در باغ دولت آباد هم خودم راوی اثر تاریخی شدم.