کد خبر: ۲۶۴۶
تاریخ انتشار: ۰۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۸
سفر یزد - 26 آذر 1400

 مرمت کاران افتخاری در یزد باعث افتخار هستند.

البته نظارت و مدیریت کار برعهده کارشناسان میراث است ولی مردم ، خودشان لباس کار می پوشند و در امر مرمت کمک می کنند. خیلی خوبه !

با گردشگران خارجی هم صحبت می کنند.

از ایشون که مدعی زبان انگلیسی بود پرسیدم شلغم و بادگیر به انگلیسی چی میشه ؟!

واقعا شلغم به انگلیسی چی میشه ؟!