کد خبر: ۶۳۹
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۳
برنامه‌ی جمعی ورزشی با مدیران سازمان با هدف پیگیری اهداف مدیریتی معمولاً در دستور کارمان بود. عکس مربوط به حضور شورای معاونین در ارتفاعات کلک چال است.
صف  و ستاد
برنامه‌ی جمعی ورزشی با مدیران سازمان با هدف پیگیری اهداف مدیریتی معمولاً در دستور کارمان بود. عکس مربوط به حضور شورای معاونین در ارتفاعات کلک چال است.
.
*** پی نوشت***
.
به دلیل ماهیت کار صف و ستاد در سازمان‌ها، معمولاً بروز اختلاف و تزاحم بین آنان اجتناب ناپذیر است.
مدیران و کارکنان صف کسانی هستند که مستقیماً مأموریت‌های سازمان را انجام می‌دهند، مثل پزشکان و پرستاران و عوامل درمانی در بیمارستان‌ها.
مدیران و کارکنان ستاد نیز کسانی هستند که مسئولیت پشتیبانی و برنامه‌‌ریزی سازمان و کمک و حمایت از نیروهای صف را برعهده دارند، مانند پرسنلی، کارگزینی، مالی، برنامه‌ریزی و...
برای هماهنگی هر چه بیشتر و حل مشکلات و اختلافات بین این دو حوزه موارد ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱-  تبیین دقیق وظایف دو طرف
۲-  آشنایی و آموزش دو طرف با شرح وظایف خود و طرف مقابل
۳-  حذف وظایف تکراری
۴-  انتخاب افراد شایسته که ضعف خود را به طرف مقابل نسبت ندهند.
۵-  چرخش شغلی و جابجایی مدیران صف و ستاد
۶-  الزام مدیران صف به تبعیت از مصوبات واحدی ستادی
۷- برگزاری برنامه‌های مشترک به صورت دوره‌ای که از نزدیک با هم همکاری و هماهنگی کنند.
تجربه شخصی من در مدیریت حاکی از آن است که مورد هفتم نقش مهمی در برقراری دوستی میان مدیران و برطرف شدن اختلافات که بخش زیادی از آن نفسانی و به دلیل دوری از هم است، دارد.
برنامه‌هایی مثل کوه پیمائی جمعی، دلها را بهم نزدیک می‌کند و به طور طبیعی اختلاف را کم و هماهنگی را بیشتر می‌کند.
تجربه شخصی دیگر من این نیست که حتی المقدور این برنامه‌ها ، خانوادگی نشود!
اختلافاتی که معمولاً بین همسران و یا فرزندان مدیران در یک برنامه مسافرتی بوجود می‌آید، سرآغاز تنش‌های جدید و مسأله‌سازی‌های بنیادین! است که می‌تواند همه‌‌ی اختلافات قبل را تحت الشعاع خود قرار دهد! برخی از آنها دیگر قابل حل نیست!