سخنرانی مهندس ضرغامی در اجتماع بزرگ مردم شهرکرد(۹دی ۱۳۹۵)

به زودی ترامپ دیوانه با واقعیت جمهوری اسلامی آشنا خواهد شد

دوربین من ١٠ / (٩٥/١٠/٧) میدان هفت تیر

موتوری!

محورهای سخنرانی مهندس ضرغامی در اجتماع بزرگ مردم اصفهان / ٨ دی

نهم دی از نقاط عطف تاریخ انقلاب و انقلاب سوم مردم ایران است

دوربین من ١ / (٩٤/١٠/٢٩)

شرافت و نجابت!

دوربین من ٣ / (٩٤/١١/١٤)

جاده چالوس

دوربین من ٥ / (٩٥/٧/١٩) مقابل دانشگاه تهران

ظاهرا کسب درآمد مرز نمیشناسد.

دوربین من ٦ / ظهر عاشورا حسینیه کربلایی ها

حضور گسترده مردم، مدیریت بهتری را میطلبد!

دوربین من ٧ / طاق بستان (٩٥/٧/٣٠)

اینجا سویس نیست!

یک استکان چای با بچه های دکتر سلام! (٩٥/٧/١٢)

یک جمع موفق ،باانگیزه،طنز پرداز و باسلیقه
صفحه  از ۳۴