کد خبر: ۲۶۷۶
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۲:۲۲
برنامه دستخط - 22 بهمن 1400

روز مهندس مبارک!

با مهندسی کردن امور موافقم و منتقد نوع قلابی و سیاسی آن هستم.

در مسائل اجتماعی "پل" و "ملات"  می‌خواهیم، نه "شاقول" و "تراز" !

آداپتور می خواهیم، نه "گُوِه"!