کد خبر: ۲۶۷۹
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۰ - ۲۰:۱۱
برنامه دستخط - 22 بهمن 1400

عمار یاسر صحابی بزرگ رسول خدا (ص) و امیرمؤمنان است؛ کلیدواژه ی "عمار" نماد ارزشی بودن و اطاعت از ولایت است. تا جایی که علی (ع) با جمله "أین عمار" اوج تنهایی خود را از فقدان این یار باوفا با صدای بلند فریاد می زند.

وقتی کفار قریش مادر و پدر او را به شهادت رساندند، به او گفتند دست از پیامبر بردارد تا زنده بماند. او تقیه کرد و زنده ماند! سرزنش های زیادی شنید ولی پیامبر خدا همواره او را تکریم می کرد؛ تصریح پیامبر به ایمان عمار، زبان بدگویان را بست! او فرصت یافت تا بعدها یکی از فداکارترین و نزدیک ترین یاران باشد.
در غزوات بدر و احد و خندق، با پیامبر و در جمل و صفین در سپاه علی شمشیر زد.

عماریون کسانی هستند که به دیگران فرصت جبران بدهند و آن ها را با یک خطا از قطار پیاده نکنند! کسی چه می داند سرنوشت خود ما چه خواهد شد؟